หจก. เค. เอส. ไทม์ ซีสเท็ม
39 ซอยกรุณา ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel : 0-2247-1704, 0-2248-5598, 0-2644-3389
Fax : 0-2248-5598
E-mail : kstime@kstime39.com , kst39@hotmail.com , kstimesystem39@gmail.com